Accés als Cicles

Institut Eugeni d'Ors

Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

 • Disposar del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Disposar d’un títol de nivell superior al graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
 • Tenir superada la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • ...
 • Disposar d’un títol de tècnic/tècnica especialista o tècnic auxiliar (FP1).
 • Disposar d’un títol de tècnic/tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM).
 • Tenir superats els dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent (BUP), amb el primer i segon de BUP superats o amb 2 matèries suspeses com a màxim.
 • Tenir superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16).
 • Tenir superat un mòdul professional 2 experimental.
 • Tenir superat, dins dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del pla del 1963 o el segon curs experimental de comuns.
 • Tenir superats altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, amb alguns dels anteriors.
 • Tenir superada la prova d’accés per a qualsevol cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir superada la prova d’accés de grau mitjà o de grau superior d’ensenyaments esportius o d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (o haver-ne superat la part comuna).
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 o 45 anys.
 • Disposar d'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tenir 40 anys o més.
 • Tenir superada la prova d’accés als mòduls professionals experimentals.

Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

 • Disposar del títol de batxiller (LOGSE – LOE).
 • Disposar d’un títol de nivell superior al batxillerat.
 • Disposar de la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior.
 • ...
 • Superar el curs d’accés al cicle formatiu de grau superior.
 • Disposar de la proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Disposar d’un títol de tècnic/tècnica especialista (FP2).
 • Disposar del segon curs del batxillerat experimental, en qualsevol modalitat.
 • Disposar del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari.
 • Disposar d’un mòdul professional 3 experimental.
 • Disposar d’un títol de tècnic/tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS).
 • Disposar d’un títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
 • Disposar d’una titulació universitària o equivalent.
 • Disposar del certificat conforme s’han superat els ensenyaments substitutoris de la prova d’accés per al cicle formatiu de grau superior.
 • Superar la prova corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).
 • Tenir superada la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior.
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys.
 • Disposar d'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tenir 40 anys o més.

Xarxes Socials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Les dates de preinscripció i matrícula actualitzades per al proper curs les trobareu al Portal Gencat...

Cicle Formatiu de Grau Superior

Informació dels cicles formatius de grau superior de formació professional al Portal Gencat...