FP Dual

Institut Eugeni d'Ors

FP Dual

La formació professional dual és una modalitat de l'FP en què l'estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en una empresa. Durant l'estada formativa l'alumne porta a terme tasques acordades entre l'empresa i el centre educatiu.
A l'Institut Eugeni d'Ors pots cursar en formació dual els següents cicles formatius:

- Cicles formatius de grau mitjà

- Cicles formatius de grau superior

Xarxes Socials

FP Dual Eugeni

Podeu trobar tota la informació de la FP Dual a l'Eugeni...

FP Dual Gencat

Podeu trobar tota la informació de la FP Dual al Portal Gencat...