Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Institut Eugeni d'Ors

Pla d'estudi

Mòduls Professionals
Hores
Unitats Formatives
Curs
1. Muntatge i manteniment d'equips 198 UF 1: Electricitat a l'ordinador 1
UF 2: Components d'un equip microinformàtic
UF 3: Muntatge d'un equip microinformàtic
UF 4: Noves tendències de muntatge
UF 5: Manteniment d'equips microinformàtics
UF 6: Instal·lació de programari
2. Sistemes Operatius Monolloc 132 UF 1: Introducció als sistemes operatius 1
UF 2: Sistemes operatius propietaris
UF 3: Sistemes operatius lliures
3. Aplicacions ofimàtiques 165 UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l'usuari 1
UF 2: El correu i l'agenda electrònica
UF 3: Processadors de text
UF 4: Fulls de càlcul
UF 5: Bases de dades
UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions
4. Sistemes operatius en xarxa 132 UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa 2
UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa
UF 3: Compartició de recursos i seguretat
UF 4: Integració de sistemes operatius
5. Xarxes locals 165 UF 1: Introducció a les xarxes locals 1
UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors
UF 3: Resolució d'incidències en xarxes locals
6. Seguretat informàtica 132 UF 1: Seguretat passiva 2
UF 2: Còpies de seguretat
UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades
UF 4: Seguretat activa
UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes
7. Serveis de xarxa 165 UF 1: Configuració de la xarxa (DNS i DHCP) 2
UF 2: Correu electrònic i transmissió d'arxius
UF 3: Servidor web i proxy
UF 4: Accés a sistemes remots
8. Aplicacions Web 198 UF 1: Ofimàtica i eines web 2
UF 2: Gestors d'arxius web
UF 3: Gestors de continguts
UF 4: Portals web d'aprenentatge
UF 5: Fonaments d'HTML i fulls d'estils
9. Anglès 99 UF 1: Anglès 1
10. Formació i Orientació Laboral 99 UF 1: Incorporació al treball 1
UF 2: Prevenció de riscos laborals
11. Empresa i Iniciativa Emprenedora 66 UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 2
12. Síntesi 99 UF 1: Síntesi 2
13. Formació en Centres de Treball 350   2

Xarxes Socials